18 września 2023

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się na stronie: www.owe.pte.pl w zakładce „Bieżąca edycja”.