17 października 2023

XXXI Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką

XXXI Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką.

Polski Czerwony Krzyż zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII, techników, szkół branżowych i liceów ogólnokształcących do udziału do w XXXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką.

Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne poprzez:

  • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
  • pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne,
  • inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie oraz dbałość o środowisko naturalne w środowisku szkolnym i lokalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można znaleźć na stronie: https://olimpiadazdrowiapck.pl/partnerzy/ .