3 stycznia 2023

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

INFORAMCJA
dotyczący ostatecznych wyników z etapu wojewódzkiego
XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  w woj. podlaskim

  1. W dniu 15.12. 2022 roku w woj. podlaskim odbył się etap wojewódzki ww. Konkursu, w którym wzięło udział
    28 uczniów  z 14 szkół podstawowych.
  2. W myśl § 9 pkt. 1 Regulaminu Konkursu w dniach: 22.12.2022r oraz 28.12-30.12.2022r. uczestnikom,  ich opiekunom i rodzicom umożliwiono prawo wglądu do ocenianych prac, zgłaszania uwag, z którego nie skorzystano.
  3. Zgodnie z § 8 pkt. 3 Regulaminu Konkursu, do III etapu ponadwojewódzkiego zakwalifikowano
    n/w uczniów, którzy uzyskali  co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi  tj. 38 pkt na 48 pkt. możliwych do zdobycia:
Lp. Imię i nazwisko
uczestnika
Nazwa i adres Szkoły
oraz email
Razem

punktów

Rejon nr 1
1 Rafał MOROZ Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bielsku Podlaskim,
ul. T. Rejtana 24
45
2 Marek SEWERYN Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku, ul. Łagodna 10
44
3 Andrzej WOJTECKI Szkoła Podstawowa
w Tykocinie
ul. Kochanowskiego 1
41
4 Stanisław MATYS Szkoła Podstawowa Nr  53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku ul. Narewska 11
41
5 Jakub POZNAŃSKI Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku, ul. Łagodna 10
40
6 Wiktoria RANIEWICZ Szkoła  Podstawowa
w Korycinie
ul. Szkolna 1
38
7 Miłosz Sebastian KOTOWICZ Szkoła Podstawowa Nr 4
w Bielsku Podlaskim,
ul. A. Mickiewicza 126
38
8 Kacper ŚWIĘSZKOWSKI Szkoła Podstawowa Nr 4
w Łomży, ul. Kierzkowa 7
40 Rejon Nr 2
9 Bartosz JADACKI Szkoła Podstawowa Nr 9
w Łomży, ul. Księżny Annej 18
40

Więcej : Komunikat dotyczący ostatecznych wyników II etapu (wojewódzkiego) XXVIIII  Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

PODLASKI KURATOR OŚWIATY
mgr Beata Pietruszka
(podpisano kwalifikowanym podpisem )