7 marca 2023

XXVII Ogólnopolski i XLI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2023

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXVII Ogólnopolskim i XLI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2023”.

„Lipa” to konkurs literacki, który odbywa się nieprzerwanie od 1983 roku. Nie ma w nim gradacji nagród, a każda z nagrodzonych osób otrzymuje katalog z własnym utworem i nagrody książkowe z indywidualnymi dedykacjami jurorów. Stałymi jurorami przeglądu są poeta i eseista – Tomasz Jastrun, polonista, poeta, dziennikarz – Jan Picheta oraz poeta i satyryk – Juliusz Wątroba.

Celem przeglądu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży.

Warunkiem udziału w przeglądzie jest nadesłanie trzech egzemplarzy samodzielnie napisanego, nigdzie wcześniej niepublikowanego, tekstu. Tematyka i rodzaj literacki utworu jest dowolna. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 6 prac.

Termin przesyłania tekstów upływa 20 czerwca 2023 roku.

Więcej informacji o przedsięwzięciu, w tym regulamin, znajduje się na stronie: http://sckbest.pl/konkursy/przeglad-lipa/regulamin-2023/