27 września 2021

XXVII edycja Konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje orężom polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

 1. Kuratorium Oświaty informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Mazowieckim Kuratorem Oświaty będzie organizowana XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia”.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII oraz branżowych szkół I stopnia szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.
 3. Konkurs planuje się przeprowadzić w czterech etapach w następujących terminach:
  1) 17 listopada 2021 r. – I etap – szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;
  2) 12 stycznia 2022 r. – II etap – rejonowy, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
  Oświaty w trzech rejonach: Białystok, Łomża, Suwałki;
  3) 17 marca 2022 r. – III etap – wojewódzki, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
  Oświaty w Białymstoku;
  4) 09-11 czerwca 2022 r. – IV etap – ogólnopolski, organizowany i przeprowadzany
  przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Warszawie.
 4. Wszystkim laureatom i finalistom III etapu wojewódzkiego Konkursu przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto uczniowie szkół podstawowych, laureaci i finaliści III etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymują dodatkowe punkty  w procesie przyjmowania do szkół ponadpodstawowych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 5. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie losyzolnierza.pl w terminie
  do 22 października 2021 r.
 6. Login i hasło niezbędne do pobrania zadań konkursowych ze strony losyzolnierza.pl przedstawiciel szkoły będzie mógł odebrać
  w Kuratorium Oświaty oraz w Delegaturach Kuratorium w Łomży, Suwałkach.
                                                                           

Do pobrania:

 1. Regulamin XXVII Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” na rok szkolny 2021/2022.
 2. Program konkursu.