13 września 2023

XXIX Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864” w roku szkolnym 2023/2024

XXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

„ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

 1. Informuje się, że w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Mazowieckim Kuratorem Oświaty będzie organizowana XXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza
  i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”
  .
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII oraz branżowych szkół I stopnia szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.
 3. Konkurs planuje się przeprowadzić w czterech etapach w następujących terminach:

1) 08 listopada 2023 r. – I etap – szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;

2) 08 grudnia 2023 r. – II etap – wojewódzki, organizowany w trzech rejonach: Białystok, Łomża, Suwałki;

3) 14 marca 2024 r. – III etap – ponadwojewódzki, organizowany przez Podlaskiego   Kuratora  Oświaty w Białymstoku;

4) 04-06 maja 2024 r. – IV etap – zawody laureatów – Gala finałowa, organizowany przeprowadzany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Warszawie.

 1. Wszystkim laureatom i finalistom II-III etapu Konkursu przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto uczniowie szkół podstawowych, otrzymują dodatkowe punkty w procesie przyjmowania do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie losyzolnierza.pl w terminie  do 20 października 2023 r.
 3. Na koordynatora wojewódzkiego Konkursu został wyznaczony Pan Lesław Szulżuk,
  85-748-48-05, email: lszulzuk@kuratorium.bialystok.pl.
 4. Login i hasło niezbędne do pobrania zadań konkursowych ze strony losyzolnierza.pl przedstawiciel szkoły będzie mógł odebrać w Kuratorium Oświaty oraz w Delegaturach Kuratorium w Łomży, Suwałkach zgodnie z oddzielnym komunikatem.

Do pobrania:

 • Regulamin XXIX Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”
  na rok szkolny 2023/2024.
 • Program merytoryczny konkursu.

Załączniki