10 września 2021

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce organizuje XXIV edycję Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Prawie.
Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej.
Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Udział w niej jest częściowo odpłatny. Wpisowe od jednego uczestnika wynosi 15 zł.
Termin składania zgłoszeń upływa 15 października 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące olimpiady, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie: https://www.olimpiadaprawa.pl/