26 listopada 2021

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”.

Celem konkursu jest popularyzacja sztuki polskiej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja zbiorów muzealnych, aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobistych zainteresowań i wrażliwości  estetycznej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowwych. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Włodzimierza Tetmajera „Obieranie ziemniaków”.

Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie przeprowadzony przez nauczycieli danej szkoły. Następnie wybrane teksty powinny być dostarczone w formie elektronicznej i w formie wydruku komputerowego do Muzeum Górnośląskiego.

Termin nadsyłania prac upływa 7 lutego 2022 roku.

Informacji na temat konkursu udziela Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, tel. 032 281 82 94 w. 127, e-mail: edukacja@muzeum.bytom.pl.

Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie: https://muzeum.bytom.pl/?p=23270.