28 grudnia 2022

XVI Olimpiada Mediewistyczna

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w Legnicy i Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy zapraszają uczniów do udziału w XVI Olimpiadzie Mediewistycznej.

Celem olimpiady jest promowanie wiedzy mediewistycznej, poznawanie elementów warsztatu historyka średniowiecza i  kształtowanie kompetencji w zakresie analizy tekstów źródłowych.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Olimpiada będzie przebiegać w 3 etapach: I – eliminacje szkolne, II – etap w szkołach partnerskich, III – etap centralny w Legnicy.  W województwie podlaskim szkołą partnerską jest II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

Uczniów do udziału w olimpiadzie zgłasza dyrektor szkoły przez formularz  zgłoszeniowy dostępny na  stronie http://alo.legnica.edu.pl lub poprzez przesłanie zgłoszenia pod jeden z adresów e-mail: alo@legnica.edu.pl, dante164@wp.pl. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2023 roku.

Więcej informacji o olimpiadzie, w tym regulamin i wykaz literatury, znajduje się na stronie: http://alo.legnica.edu.pl/?page_id=6654