30 grudnia 2022

XVI OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA

XVI edycja Olimpiady Mediewistycznej

XVI edycja Olimpiady Mediewistycznej jest prowadzona przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka”
w Legnicy oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.

Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania wniosków, a także umiejętność analizy źródeł.

W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego, uczniowie innych typów szkół.

Laureaci z poprzednich lat mogą być uczestnikami konkursu. Nie podlegają oni eliminacjom szkolnym – zawodom I stopnia.

Decyzja o przebiegu tegorocznej edycji Olimpiady Mediewistycznej została podjęta z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej.

  1. TERMINARZ XVI Olimpiady Mediewistycznej
  2. Zawody I stopnia, zgłoszenia uczestników (eliminacje szkolne) – do 10.02.2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://alo.legnica.edu.pl lub na adres
    e-mail alo@legnica.edu.pl lub dante164@wp.pl
  3. II stopień – 16.03.2023 r. Przeprowadzony w formie stacjonarnej w szkołach partnerskich (test pobrany ze strony organizatora: http://alo.legnica.edu.pl).
  4. III etap i egzamin laureatów – 20-21.04.2023 r. w Legnicy