16 listopada 2022

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”- edycja 2023

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza  uczniów szkoły podstawowej do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.  Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Radomia.

Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona praca opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl/konkurs i w tomiku baśni pokonkursowych.

Termin nadsyłania prac: 15 stycznia 2023 roku poprzez stronę internetową organizatora.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 14 kwietnia 2023 roku

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje odnośnie konkursu są dostępne na stronie:

http://konkursl.psp2.type.pl/public_html/konkurs_l/index.php