4 listopada 2022

XVI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – rok szkolny 2022/2023

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023 przystępuje do realizacji XVI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Projekt może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach V-VIII i służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży. Placówki, które przystąpią do programu i do dnia 22 listopada 2022 r. dokonają rejestracji poprzez stronę www.trzymajforme.pl otrzymają materiały edukacyjne.

W ramach powyższego Programu organizatorzy przygotowali również konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! adresowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują programu. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 23 grudnia 2022 r. poprzez rejestrację na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl.

Koordynatorem wojewódzkim programu jest Pani Justyna Winnicka – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, tel. 85 740 85 91, justyna.winnicka@sanepid.gov.pl