16 listopada 2021

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki:,,I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. ,,I ty możesz zostać baśniopisarzem”. Do celów konkursu należą m.in. popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych, poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury swojego regionu, kształtowanie systemu wartości oraz kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Konkurs polega na napisaniu baśni, wiersza lub scenariusza spektaklu teatralnego według kryteriów określonych w regulaminie.  Następnie nauczyciele poloniści ocenią prace, a najlepsze z nich prześlą do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Termin nadsyłania prac upływa 10 stycznia 2022 roku.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Radomia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie: http://konkurs.psp2.type.pl/