8 września 2022

XIII edycja programu „Twoje Dane – Twoja sprawa”

XIII edycja programu
„Twoje Dane – Twoja sprawa”

 

Kuratorium Oświaty w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów z woj. podlaskiego do aktywnego udziału w powyższym programie.
Celem programu, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Nauki oraz rzecznika Praw Dziecka  jest upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów
 i nauczycieli, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego  nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Dyrektor szkoły lub placówki zainteresowany przystąpieniem do programu zgłasza chęć          uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszenia.               
Szczegółowe informacje na temat programu „Twoje dane – Twoja sprawa” znajdą Państwo pod adresem: www.uodo.gov.pl/tds.