10 grudnia 2021

Wystawa mobilna dotycząca zjawiska handlu ludźmi

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,

W związku z licznymi działania profilaktycznymi, podejmowanymi na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku dysponuje wystawą mobilną. Powstała ona z inicjatywy Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań prewencyjnych. Została zrealizowana w ramach projektu pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi”.

Wystawa zawiera treści dotyczące zjawiska handlu ludźmi, w tym także historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji, opatrzone autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania w konkretnych przypadkach przestępstwa handlu ludźmi lub innych przestępstw mających znamiona handlu ludźmi.

Celem ekspozycji jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi wśród Polaków, w szczególności wśród młodych ludzi, którzy decydują się na podjęcie pracy za granicą. Ta grupa osób jest szczególnie zagrożona tego rodzaju przestępstwem.

Istnieje możliwość czasowego wypożyczenia i ekspozycji wspomnianej wystawy w Państwa szkołach (przybliżone wymiary: długość – 460 cm, wysokość 205 cm). W tym celu prosimy kontaktować się drogą elektroniczną bezpośrednio z pracownikiem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku panią Katarzyną Agnieszką Malinowską, (kmalinowska@bialystok.uw.gov.pl).Zdjęcie przedstawiające Wystawa mobilna dotycząca zjawiska handlu ludźmi