23 lutego 2021

Wykłady informacyjne dotyczące służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa podlaskiego

1 Podlaska Brygada Terytorialna proponuje przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych wykładów informacyjnych online dla uczniów dotyczących służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Zajęcia mogłyby się odbyć w ramach zajęć z wychowawcą lub przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wykładach można bezpośrednio kontaktować się z 1 Podlaską Brygadą Terytorialną, telefon kontaktowy: 261 398 895.