14 stycznia 2020

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – województwo podlaskie – aktualizacja 2020 r.

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – województwo podlaskie – aktualizacja 2020