6 maja 2020

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN (w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty)

 

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN (w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty)