25 kwietnia 2022

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w szkołach i placówkach

Informujemy, że stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczone zostały materiały i narzędzia edukacyjne, dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, dotyczące profilaktyki chorób jamy ustnej.

Materiały edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

Dla nauczycieli przygotowano schematy przeprowadzania zajęć edukacyjnych na temat dbania o zdrowie zębów. Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych. Osobne propozycje zajęć zostały przygotowane również dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej

Mogą stanowić wartościową pomoc w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej na terenie szkół i placówek.