12 marca 2021

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „KRAJOBRAZ POLSKI – TRADYCJE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „KRAJOBRAZ POLSKI – TRADYCJE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”, Białystok 2021.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 4 kategoriach wiekowych:

  • do 7 lat,
  • 8-11 lat,
  • 12-14 lat,
  • 15 lat i powyżej.

Termin złożenia prac plastycznych oraz przesłania elektronicznego formularza zgłoszenia upływa 29 marca 2021 r.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w formie zdalnej. Nagranie z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych zostanie opublikowane 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz na profilu MDK na Facebook’u www.facebook.com/MDK.Bialystok

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Szczegóły dotyczące warunków konkursu w regulaminie oraz na stornie: https://mdk.bialystok.pl/index.php/plastyka/3183-wojewodzki-konkurs-tworczosci-plastycznej-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-krajobraz-polski-tradycje-wspolczesnosc-przyszlosc-bialystok-2021

Załączniki