13 stycznia 2022

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Zespołu serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”, Białystok 2022.

Prace konkursowe powinny koncentrować się wokół hasła „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”, rozumianego w aspekcie historycznego, aktualnego i przyszłego obrazu naszego kraju. Prace powinny nawiązywać tematycznie do historii i kultury regionu, ukazywać jego tradycje oraz obyczaje.

Termin nadsyłania prac oraz elektronicznego formularza zgłoszeniowego upływa 22 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje w regulaminie.

Załączniki

Regulamin Krajobraz 2022
Data: 2022-01-13, rozmiar: 105 KB