5 maja 2020

Wideokonferencja Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego mogą wznowić zawieszoną działalność przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W związku z tym 5 maja odbyła się wideokonferencja Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w/w placówek, która była okazją do omówienia kwestii dotyczących uruchomienia pracy przedszkoli i co za tym idzie stosowania wytycznych przeciwepidemicznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Była to również sposobność do wyjaśnienia zgłoszonych przez dyrektorów kwestii prawnych i organizacyjnych.

Przypominamy, że w sytuacji, gdy dyrektor nie ma możliwości otwarcia przedszkola od 6 maja, wówczas może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić działalność placówki i poinformować o tym fakcie kuratora oświaty.

Informujemy o możliwości zadania pytań w kwestii związanych z uruchomieniem działalności przedszkoli pod adresem pytania@kuratorium.bialystok.pl