30 stycznia 2024

Webinary Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz poradnik „Klikam z głową”

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował cykl webinarów dla uczniów klas 1-8 szkół
podstawowych. Tegoroczna tematyka to zagadnienia dotyczące: cyberprzemocy, bezpiecznego
logowania, ochrony wizerunku i danych w sieci oraz dla najmłodszych bezpiecznych relacji w
sieci.
Eksperci UKE na ww. webinarach przedstawią zjawiska występujące w sieci i podzielą się
doświadczeniem w przystępny i zrozumiały dla młodzieży sposób. Podzielą się wiedzą jak
zapobiegać cyberzagrożeniom, bądź radzić sobie w przypadku niebezpiecznych sytuacji.
Z myślą o nauczycielach i rodzicach zostało przygotowane nowe wydanie poradnika „Klikam z
głową”, który zawiera informacje o zagrożeniach czyhających na użytkowników nowoczesnych
technik komunikacyjnych i przedstawia sposoby reagowania na nie. Materiały w nim zawarte są
doskonałym punktem wyjścia do dyskusji z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych
praktyk.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://cik.uke.gov.pl