17 grudnia 2021

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego projektu ekologicznego dotyczącego odnawialnych źródeł energii „Postaw na Słońce”.
Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych
i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie OZE, ze szczególnym naciskiem na instalacje fotowoltaiczne.
Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy — badawczy i filmowy. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.
Dostrzegając wagę tematu, projekt patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Klimatu i Środowiska.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w związku z sytuacją epidemiczną w kraju tegoroczna edycja projektu została opracowana tak, aby wszystkie zadania mogły zostać wykonane zdalnie.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Domanik Broda; 515 114 639; postawnaslonce@fundacjabos.pl