10 stycznia 2023

VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki „O wolności”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej –  Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zapraszają osoby w wieku od 10 do 24 lat do udziału w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „O wolności”.

Celem festiwalu jest edukacja historyczna poprzez sztukę muzyczną, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu na scenie jednej, wskazanej przez uczestnika piosenki artysty z polskiej sceny muzycznej, powstałej po 1945 r.  Wybrany utwór muzyczny powinien być inspirowany historią Polski po II wojnie światowej i nieść przesłanie pragnienia wolności i niepodległości.

Festiwal będzie przebiegać w 2 etapach: I – preeliminacje, II – przesłuchania. Preeliminacje zostaną przeprowadzone online. Na podstawie przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa zakwalifikuje wybrane osoby do udziału w II etapie. Przesłuchania finałowe odbędą się 22 kwietnia 2023 r. w  Teatrze Śląskim, Scena w Malarni w Katowicach.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2023 roku.

Koordynatorzy festiwalu:

Instytut Pamięci Narodowej: Aleksandra Korol-Chudy, tel. 32 207 07 01;

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności: Karol Chwastek, tel. 32 601 21 08.

Kontakt e-mail jest możliwy pod adresem: owolnosci@scwis.pl

Więcej informacji o festiwalu, w tym regulamin, znajduje się na stronie: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/katowice/konkursy-i-projekty/festiwal-piosenki-o-wol