16 listopada 2022

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M. (Katedra Wawelska) zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”. Konkurs jest objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich i odbywa się w trzech etapach:

  • Etap szkolny 3 marca 2023 r.
  • Etap rejonowy 24 marca 2023 r.
  • Etap ogólnopolski 21 kwietnia 2023 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić szkołę do 28 LUTEGO 2023 r. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu: regulamin, karta zgłoszenia, harmonogram, literatura, oświadczenie rodzica oraz wzór protokołu z etapu szkolnego są dostępne na stronie internetowej

Kuratorium Oświaty w Krakowie:

https://kuratorium.krakow.pl/vi-ogolnopolski-konkurs-wiedzy-o-zlote-lilie-jadwigi-andegawenskiej-pod-haslem-od-unii-w-krewie-do-unii-lubelskiej/

oraz na stronie Katedry Wawelskiej

https://www.katedra-wawelska.pl/szkoly-im-sw-jadwigi-krolowej/konkurs-wiedzy-o-sw-jadwidze/vi-ogolnopolski-konkurs-wiedzy/