20 października 2022

VI Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza do udziału w etapie krajowym VI edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych: I – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej, II – uczniowie szkół ponadpodstawowych, III – studenci studiów licencjackich lub szkół równoważnych. W konkursie mogą brać udział zespoły uczniowskie złożone z 1-5 uczniów.

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu badania (ankieta, doświadczenie, itp.) na dowolny temat i zaprezentowaniu jego wyników na plakacie naukowym w wersji elektronicznej.

Zespół uczniów powinien być zarejestrowany przez nauczyciela do 15 grudnia 2022 roku, a ostateczny termin przesłania plakatu upływa 10 stycznia 2023 roku.

Prace laureatów pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej zostaną przesłane na międzynarodowy etap konkursu.

Krajowym koordynatorem konkursu jest Pani Anna Milewska: islp@pti.org.pl

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, znajduje się na stronie internetowej: https://islp.edu.pl/