16 lutego 2023

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie organizuje VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie”. Współorganizatorem konkursu jest Wydział Chemii Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konkursu jest promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, rozwijanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych w całej Polsce.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie przyrodnicze (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Prace należy przesłać w terminie od 20.02.2023 do 28.04.2023 r.

Wszelkie informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora:

https://www.urszulanki.lublin.eu/ogolnopolski-konkurs-filmowy-science-movie-2023-startujemy-117822