26 maja 2023

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW , w dniu 21 czerwca 2023 r. w ponad 20 państwach Unii Europejskiej organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Celem powyższego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.

Jednocześnie celem podniesienia świadomości u jak największej liczby obywateli zachęcamy Państwa do dołączenia do powyższej akcji, np. poprzez umieszczenie na stronach internetowych swoich instytucji broszury o nazwie, „Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań?”, w której obywatele mogą znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących zabezpieczenia domu czy mieszkania, do której link znajduje się poniżej https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf

Więcej informacji dotyczącej kampanii, znajdą Państwo się na stronie Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości pod adresem https://eucpn.org/.