9 lipca 2021

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

7 lipca 2021 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 1237).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.