3 grudnia 2018

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

30 listopada 2018 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innych terminach.