27 kwietnia 2021

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

23 kwietnia 2021 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 762).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.