24 sierpnia 2020

Rejestracja szkół i uczestników

Uruchomienie strony internetowej do zgłaszania udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych
Informujemy, iż 3 sierpnia 2021 r. została uruchomiona strona internetowa:

konkursy.kuratorium.bialystok.pl

do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli, siedzib komisji rejonowych oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2021/2022.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów:

  • do 6 września 2021 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem regonu z poprzedniego roku szkolnego),
  • do 13 września 2021 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz szkoły na siedzibę komisji rejonowej,
  • do 27 września 2021 r. zgłoszenie uczniów do udziału w konkursach.

Jeśli zmianie uległa nazwa szkoły, albo szkoła w poprzednich latach nie brała udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i system nie pozwala na rejestrację, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 85 748 48 20) lub drogą e-mail (moledzka@kuratorium.bialystok.pl lub hmarek@kuratorium.bialystok.pl).

Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do 30 września 2021 r.