11 października 2021

Transport zbiorowy – wytyczne Ministerstwa Infrastruktury Pismo Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki

Transport zbiorowy – wytyczne Ministerstwa Infrastruktury
Pismo Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki 

        W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki nawiązujące do wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w zakresie zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Zachęcamy do upowszechnienia wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych na każdym etapie edukacyjnym oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach i placówkach oświatowych.

  1. Pismo Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki
  2. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury