28 sierpnia 2023

Szkolenie dla nauczycieli „Lekcja:Enter.zip!”

Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań Fundacji Orange prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do końca października bieżącego roku nauczyciele z całej Polski mogą bezpłatnie wziąć udział w 18 godzinnym szkoleniu on-line z efektywnego stosowania podczas swojej pracy edukacyjnej atrakcyjnych narzędzi TIK.

Szczegółowe informacje na temat projektu połączone z krótkim, 20-sto minutowym szkoleniem, na którym prezentowany będzie przykład praktycznych i przydatnych zagadnień obejmujących szkolenie „Lekcja:Enter.zip!” będzie można uzyskać na spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:

– 30 sierpnia o godzinie 12.00 – szkolenie pt.: Organizacja materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi TIK

Link do zapisów: https://tiny.pl/cw8q8

– 6 września o godzinie 18.00 – szkolenie pt.: Zaplanuj rok szkolny – harmonogramy dla nauczycieli, dzieci i rodziców z użyciem aplikacji TIK

Link do zapisów: https://tiny.pl/cw8md

Informacji na temat szkoleń udziela Beata Sterniewska, tel: 690 855 919, e-mail: b.sterniewska@potest.pl