10 stycznia 2019

Szkoła Promująca Zdrowie – zmiany w procedurze ubiegania się o wojewódzki i krajowy certyfikat

Aktualne materiały do pobrania:

1.  Etapy tworzenia “Szkoły Promującej Zdrowie/Przedszkola Promującego Zdrowie”

2.  Dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do sieci:

·         Karta zgłoszenia szkoły do Podlaskiej Sieci  Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – załącznik 1

·         Deklaracja – załącznik 2

3.  Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu Sz/PPZ – załącznik 3

4.  Nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie:

·         Wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Sz/PPZ – załącznik 4

·         Raport z autoewaluacji – załącznik 5

·         Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu SzPZ – załącznik 3

5.  Nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie:

·         Procedura nadawania Krajowego Certyfikatu SzPZ – załącznik 6

·         Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu – Szkoła – załącznik 7

·         Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu – Przedszkole – załącznik 7a

6.  Autoewaluacja w Szkole/Przedszkolu Promującej/ym Zdrowie:

·         Autoewaluacja. Metody i narzędzia – Szkoła – załącznik 8

·         Autoewaluacja. Metody i narzędzia – Przedszkole – załącznik 8a

·         Narzędzia do autoewaluacji – Szkoła – załącznik 9

·         Narzędzia do autoewaluacji – Przedszkole – załącznik 9a

·         Matryca do kodowania wyników ankiet – Szkoła – załącznik 10

·         Matryca do kodowania wyników ankiet – Przedszkole – załącznik 10a