20 marca 2020

„Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, narzędzia do autoewaluacji w wersji edytowalnej

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem Szkoła Promująca Zdrowie, autorstwa profesor Barbary Woynarowskiej i dr hab. Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan pt. „Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”. Jest on efektem wieloletnich doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu szkoły promującej zdrowie w Polsce. Powstał we współpracy z koordynatorami wojewódzkich i rejonowych sieci szkół promujących zdrowie, a także szkolnymi koordynatorami promocji zdrowia. Nowa wersja poradnika „Szkoła Promująca Zdrowie” zamieszczona jest na stronie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=884&from=publication

Publikacja jest modyfikacją poradnika opracowanego w 2016 r., wynikłą z dokonanej w 2017 r. reformy strukturalnej i programowej systemu edukacji w Polsce. W podręczniku nawiązano do wartości i filarów szkoły promującej zdrowie (SzPZ), przyjętych w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe) oraz wcześniejszych polskich rozwiązań i doświadczeń opisanych w poprzednich opracowaniach. Podręcznik przeznaczony jest dla szkół ogólnodostępnych. W szkołach, w których są klasy integracyjne lub inna forma edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w badaniu uczniów w ramach autoewaluacji można wykorzystać techniki zaproponowane w podręczniku dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną (będzie dostępny na stronie internetowej ORE).

Przekazujemy Państwu narzędzia do autoewaluacji SzPZ w wersji edytowalnej:

  1. Arkusz Planowania SzPZ
  2. Ankiety [wersja Word]
  3. Arkusze zbiorcze