24 stycznia 2022

STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ

Staże uczniowskie w branży audiowizualnej

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula z siedzibą w Pleszewie realizuje projekt ,,STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ”.

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu [pnz] poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów
w branży audiowizualnej.

Zachęcam do uczestnictwa w projekcie „Staże uczniowskie w branży audiowizualnej”, między innymi do aktywnego udziału w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu  z uwzględnieniem stażu uczniowskiego w branży audiowizualnej w okresie II semestru roku szkolnego 2021/2022. Wersje ostateczne powstałych  modelowych programów praktycznej nauki zawodu, w tym zasad jakości będą rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wdrażania we wszystkich szkołach w branży audiowizualnych.

Kontakt z realizatorem projektu: m.lipiak@crk.edu.pl

Dodatkowe informacje o projekcie i deklaracja udziału w załączeniu.

Załączniki

Załącznik
Data: 2022-01-24, rozmiar: 223 KB
deklaracja audiowizualna
Data: 2022-01-24, rozmiar: 169 KB