16 listopada 2022

Stan szkolnictwa mniejszości litewskiej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2022/2023.

Informacje na temat stanu edukacji mniejszości litewskiej
w województwie podlaskim w roku szkolnym 2022/2023

 

 1. Organizacja nauczania języka mniejszości w polskim systemie oświaty:
 • w szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości;
 • w szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania;
 • w szkołach lub oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości lub języka regionalnego, prowadzoną w formie odrębnych zajęć;
 • w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego.
 1. Progi uruchamiania poszczególnych oddziałów:
 • w przedszkolu na poziomie danego oddziału – co najmniej 14 dzieci,
 • w szkole – co najmniej 7 uczniów,
 • w oddziale międzyszkolnym liczba uczniów nie może być mniejsza niż 3 i większa
  niż 16 uczniów.

Za zgodą organu prowadzącego uczniów takich może być mniej.

 1. Stan szkolnictwa litewskiego w roku szkolnym 2022/2023 (stan uczniów na dzień 12.09.2022 r. – SIO)
  1. Szkoły i placówki oświatowe z oddziałami z litewskim językiem nauczania
Lp. Szkoła/placówka Liczba uczniów/dzieci ogółem Liczba uczniów/dzieci uczących się języka litewskiego
1. Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania  w Puńsku  

100

 

83

2. Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburys” w Sejnach 26 26
3. Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania
w Suwałkach
23 23
4. Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburys” w Sejnach 75 75
5. Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku 214 157
6. Szkoła Podstawowa z Litewski Językiem Nauczania
w Widugierach
23 23
7. Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku  

108

 

108

Razem 569 495

b.Szkoły i placówki oświatowe z dodatkową nauką języka litewskiego

 

Lp. Szkoła/placówka Liczba uczniów ogółem Liczba uczniów uczących się języka litewskiego
1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnowie 63 21
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Sejnach
260 (168-LO, 92-T) 12
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sejnach
642 35
4. Szkoła Podstawowa w Poćkunach 104 19
Razem: 1069 85

 

c.Szkoły i placówki w których jest organizowana dodatkowa nauka języka litewskiego w zespołach międzyoddziałowych

 

Lp. Szkoła/placówka Liczba uczniów uczących się języka litewskiego
1. Szkoła Podstawowa nr 7
w Suwałkach
SP I – III – 4

SP IV– VII –3  VIII –4

LO – T – 8

Razem: 19

 

d.Liczba uczniów/dzieci w szkołach i placówkach na różnych etapach edukacyjnych, łącznie – uczących się języka litewskiego

 

Lp. Etap kształcenia Liczba uczniów uczących się języka litewskiego
1. przedszkola 132
2. szkoły podstawowe 341
4. szkoły ponadpodstawowe 128
Razem: 601

 

 1. Realizacja godzin języka litewskiego na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • 14 godzin na etapie kształcenia klas I – III
 • 22 godziny na etapie kształcenia klas IV – VIII
 • roczny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury – po 25 godzin w klasach – V i VI
 • 17 godzin języka litewskiego dla liceum ogólnokształcącego w całym cyklu kształcenia dodatkowo roczny wymiar nauki własnej historii i kultury po 20 godzin w klasach – II i III
 • 20 godzin nauki języka w pięcioletnim technikum w cyklu kształcenia dodatkowo po 20 godzin nauki własnej historii i kultury w klasach – II i III
 1. Podręczniki do nauczania języka mniejszości, geografii i historii Litwy
 • Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia uczniów
  w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej są dofinansowywane z budżetu państwa.
 • Zdecydowana większość podręczników, programów nauczania przygotowywana jest przez nauczycieli pracujących w szkołach na terenie powiatu sejneńskiego
  i suwalskiego.
 • Dystrybucję podręczników prowadzi pracownik Delegatury
  w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Na mocy umowy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Wydawnictwem Aušra Sp. z o.o. z Puńska rocznie rozprowadza się około 1000 egzemplarzy książek, przeznaczonych dla szkół z litewskim językiem nauczania.
 1. Szkolnictwo litewskie – sukcesy, osiągnięcia, wyzwania
 • Przygotowanie programów nauczania, podręczników, zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół (trudność w pozyskaniu nauczycieli chętnych do opracowania i przygotowania programów nauczania, podręczników, zeszytów ćwiczeń dla szkół).
 • Wysokie wyniki uczniów szkół podstawowych z litewskim językiem nauczania na egzaminach zewnętrznych (język angielski – rok 2018-2019 najwyższe wyniki
  w województwie).
 • Wysokie lokaty drużyn koszykarskich chłopców i dziewcząt m.in.: II miejsce drużyny chłopców ze Szkoły Podstawowej w Puńsku w IX Międzynarodowym Turnieju Koszykówki drużyn szkół podstawowych 2019/2020.
 • Polepszenie warunków lokalowych szkół z litewskim językiem nauczania (nowe pomieszczenia Liceum w Puńsku, odnowione pomieszczenia Szkoły Podstawowej
  w Puńsku, generalny remont pomieszczeń Przedszkola w Puńsku).
 • Uczniowie szkół litewskich są reprezentantami kultury litewskiej na festiwalach, świętach, uroczystościach w Polsce i innych krajach.
 • We wszystkich szkołach (na każdym etapie edukacyjnym – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty na kolejne lata) były realizowane różne formy nadzoru pedagogicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.