26 września 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 roku

24 września 2018 r. zostało ogłoszone:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (Dz. U. poz. 1810)

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.