18 sierpnia 2020

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego

14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 1390). 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.