3 czerwca 2020

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego

2 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego  (Dz. U. poz. 977).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.