25 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – tekst ujednolicony – stan prawny na 20 sierpnia 2021 r.

Załączniki