18 sierpnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 1394).

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r., z wyjątkiem:

  1. § 1 pkt 12 i pkt 15 w zakresie § 13b ust. 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. § 1 pkt 7 lit. c w zakresie § 10 ust. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

Załączniki

Tekst rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Data: 2020-08-18, rozmiar: 331 KB