25 października 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

23 października 2018 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.