6 października 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

5 października 2022 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 2049).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia