25 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – tekst ujednolicony – stan prawny na 20 sierpnia 2021 r.

Załączniki