29 grudnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2382).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

  1. § 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.;
  2. § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.