22 marca 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

21 marca 2022 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 644).
 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia