11 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego

5 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1644).

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia